Anunţuri/Comunicate

Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești- Raportul privind starea economică, socială și de mediu

Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în cursul acestei luni, pentru anul 2019, afirmă că principala preocupare a administrației publice locale a fost legată de gestionarea eficientă și asigurarea bunăstării cetățenilor, acționându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de politici și proiecte.

“Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administrație publică locală eficientă, în folosul cetățeanului, gestionând eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor și priorităților comunității”.

În cadrul Biroului Registratură au fost înscrise pentru programarea în audiență aproximativ 50 de persoane. Solicitările, rezolvate într-o proporție covârșitoare, au cuprins date de interes general sau personal: infrastructură; probleme de natură familială sau socială; acte de proprietate, taxe și impozite locale; solicitări avizări construcții locuințe; locuri de muncă; conflicte de vecinătate.

Pentru Compartimentul Registrul Agricol, în anul 2019, s-a continuat completarea pe hârtie a registrelor agricole pentru perioada anilor 2015 – 2019, făcându-se modificările curente în ceea ce privește componența familială, suprafețele de teren și animalele deținute, modificări intervenite ca urmare a înstrăinării imobilelor și a altor documente translative.

Totodată, s-a continuat implementarea registrului agricol în format electronic, lucru care va permite o mai ușoară gestionare a bazelor de date.

Comuna Ciocănești este structurată în 108 străzi pentru care a fost adoptat nomenclatorul stradal și atribuite numere poștale, a căror actualizare se face în permanență ca urmare a modificărilor intervenite în urma diverselor tranzacții pe care cetățenii comunei le fac. În evidențe, sunt înregistrate, la sfârșitul anului 2019, 1800 de gospodării.

 Pentru anul de referință, au fost eliberate 38 de certificate de producător.

A fost sprijinită activitatea Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei, în vederea eliberării cărților de identitate prin eliberarea adeverințelor de nomenclator stradal, fiind eliberate astfel 241 de adeverințe.

Tot pentru anul trecut, s-au emis 6 autorizații de construire de locuințe, 6 autorizații de desființare locuințe și 24 de certificate urbanistice zonale.

Un accent foarte important a fost pus pe obținerea finanțărilor europene pentru proiecte de utilitate certă destinate locuitorilor comunei, în fapt proiecte pentru modernizare străzi, achiziționare autospecială pentru serviciul de pompieri, modernizarea sistemului de iluminat public, extinderea rețelei de alimentare cu apă și a celei de canalizare.

 Prin Biroul Juridic și Contencios Administrativ, la nivelul comunei Ciocănești s-a constituit o comisie locală pentru inventarierea terenurilor, aceasta având ca principal obiectiv întocmirea situației terenurilor agricole și forestiere aflate în domeniul public și privat al statului sau al comunei și care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

La nivelul comunei, la buna calitate a actului cultural contribuie mai mulți factori educațional, profesori de muzică, de balet, învățători, instructori de dansuri populare, dansuri sportive și ansambluri corale școlare. În fiecare an, se elaborează un plan de activitate, în domeniul cultural-educativ, care se reactualizează permanent. Formația de dans Macii Bărăganului și fanfara locală își desfășoară activitatea în cadrul Căminului Cultural comunal, participând și la diverse festivaluri.

Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești, afirmă, în concluziile Raportului privind starea socială, economică și de mediu pe anul 2019, că își propune ca unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce să fie un reper al eficienței, coerenței actului decizional, prin crearea unei comunități active și dinamice, atragerea de investiții și generarea de proiecte de importanță strategică.

Se arată, totodată, că strategia de dezvoltare, pentru următorii 4 ani, a comunei Ciocănești, cuprinde măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă și de sprijinire a investitorilor, dezvoltarea sistemului educațional și al celui de protecție socială, dar și dezvoltarea infrastructurii utilitare, ținându-se cont de condiționalitățile de finanțare.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână