Anunţuri/Comunicate

Comuna Dragoș Vodă: ANUNȚ LICITAȚIE

ANUNȚ LICITAȚIE

1 . Informații generale privind autoritatea contractanta:

Comuna Dragoș Vodă, str. Principală, nr. 51, judetul Călărași, cod fiscal: 4445281, telefon: 0242/345711, fax: 0242/345711, e-mail: secretar@primariadragosvoda.ro, e-mail persoană de contact: secretar@primariadragosvoda.ro

 • Informații generale privind obiectul procedurii de licitatie publică:

Teren identificat prin cartea funciara nr. 21374 in suprafata de 1.682 mp, situat in intravilanul satului Dragos Voda,strada I.L.Caragiale, nr. 17, domeniul privat al comunei Dragos Voda, categorie de folosinta curti-constructii. Vanzarea se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 si H.C.L. nr. 76/31.10.2019

 • Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei comunei Dragoș Vodă
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Urbanism, Comuna Dragoș Vodă, Sat Dragoș Vodă, str. Principală, nr. 51, judetul Călărași,
  • Costul și condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit
  • Data limita privind solicitarea clarificarilor: 17.12.2020, ora 10.00.
 • Informatii privind ofertele: conform caietului de sarcini.
  • Data limită de depunere a ofertelor: 28.12.2020, ora 10:00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Primăriei comunei Dragoș Vodă, strada Principală, nr. 51, sat Dragoș Vodă, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași

 • Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Doua exemplare, (original si copie) într-un plic sigilat.
 • Data și locul la care se va desfășura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 28.12.2020,  ora 14.00, Sala de ședinte a Consiliului Local, strada Principală, nr. 51, sat Dragoș Vodă, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași
 • Instanța competenta în solutionarea litigiilor aparute: Judecătoria Lehliu Gară,           Str. Industriei nr. 1, cod poştal 91530, tel. fax : 0242/640 689, E-mail: jud-lehliugara@just.ro
 • Data transmiterii anuntului de licitatie catre instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2020.

PRIMAR, ION RADU AUREL

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână