Anunţuri/Comunicate

G.A.L.-ul Valea Mostistei isi modifica strategia

SDL-urile sunt documente programatice, flexibile, concepute pentru a se putea adapta permanent contextului general existent in microregiune. Numerosi factori influenteaza si modifica permanent realitatile socio-culturale si economice existente, si de aceea optimizarea procesului de implementare a strategiei trebuie sa tina cont de aceste realitati. Realizam astfel eficientizarea resurselor de orice natura, utilizate. De asemenea, atingerea gradului de impact prevazut trebuie sa se bazeze pe proceduri de eveluare si monitorizare continua care sa defineasca in oirce moment eficienta interventiilor noastre. Ne gandim in acelasi timp sa asiguram un nivelul de operationalizare corespunzator masurilor definite prin strategie. SDL-ul nostru s-a bazat initial pe un proces de identificare si prioritizare a nevoilor, proces participativ, si a unei analize SWOT. Dupa inceperea procesului de implementare s-a constatat necesitatea de a adapta Strategia la realitatile din piata, astfel incat sa se asigure un raport optim intre resursele utilizate si rezultatele obtinute definite in termeni de indicatori si grad de absorbtie. In acest context si tinand cont de faptul ca, in urma lansarilor repetate a masurilor prevazute, justificam aceasta initiativa si prin faptul ca, sumele rezultate in urma rezilierii anumitor contracte de finantare aferente masurii M8 si retragerii cererii de finnatare aferenta M7, nu mai pot fi contractate pe aceaste masuri, datorita termenelor prevazute in Reg UE 1303/2014, art. 76.  Un alt aspect obiectiv constatat ca urmare a procesului de monitorizare si evaluare continua a gradului de absorbtie si al factorilor care il influienteaza negativ il constituie capacitatea beneficiarilor publici de a angrena in timp util resursele alocate datorita unor factori administrativi specifici. In mod concret se observa o implementare intr-un ritm necorespunzator a contractelor existente, genereaza riscul aparitiei unor consecinte contraproductive scopului si obiectivelor SDL-ului. Acest risc a fost identificat in faza de concepere si structurare a strategiei si de aceea inca de atunci am prevazut posibilitatea ca in acest caz sa realocam sume catre masuri cu un grad mare de atractivitate. Totodata, analizand situația numarul mare al apelurilor de selectie a proiectelor aferente masurii M5 – Sprijinirea formelor asociative si a cooperării intre actorii local, s-a constatat un real dezinteres din partea potentialilor benefiiari. Pana la aceasta data nu au existat cereri de finantare depuse pe aceasta masura.

In acest mod asiguram o fluidizare a resurselor financiare mentionate mai sus directionadu-se catre masuri care vor permite patrunderea lor cu rapiditate in piata si de aici efecte pozitive in planul dezvoltarii economice si sociale a mocroregiunii.

Avand in vedere ca, realocarile financiare pe care le propunem depsasesc 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL, conform Ghidului Grupurilor De Anctiune Locala  Pentru Implementarea Strategiilor De Dezvoltare Locala – V9,  modificarea propusa  se incadreaza ca si modificare complexa.  Aceasta propunere respecta conditiile de eligibilitate, selectie si performanta propuse initial si se incadreaza in indicatorii financiari aprobati.

Propunem prin prezenta modificarea strategiei dupa cum urmeaza:

Modificarea capitolului X: Planul de finantare al strategie, solocitam transferul unor resurse financiare către urmatoarele masuri:

1.    Măsura M 4 – Investiții in exploatații agricole,  având in vedere interesul crescut si gradul mare de audiența a acesteia. Propunem realocări financiare către aceasta operațiune de la următoarele masuri:

M 5 –  Sprijinirea formelor asociative si a cooperării intre actorii locali;

M 8 – Dezvoltare locala la scara mica;

M7 – Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social si care sa asigure egalitatea de sanse.

2.    Măsura M3-Sprijin pentru investiții in activități neagricole și dezvoltarea rurală a microregiunii Valea Mostiștei, avand in vedere intentiile semnalate de catre potentialii beneficiari,propunem realocări financiare către aceasta operațiune de la măsura M 8 – Dezvoltare locala la scara mica.

Estimam ca, impactul acestor modificari in contextul general al gradului implementare nu va afecta in nici un fel nivelul calitatii si nici realizarea indicatorilor de rezultat obligatorii domeniilor de interventie.

Ghita Radu Cristian

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână