Business/Economie

Municipiul Călăraşi are nevoie…

Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia – care urmează să fie îndeplinite până în 2020

Guvernanţa este una din cheile principale ale reuşitei procesului de integrare europeană. Europa va fi puternică, instituţiile sale vor fi legitime, politicile sale – eficiente, cetăţenii săi se vor simţi implicaţi şi luaţi în considerare, dacă modul său de guvernanţă garantează cooperarea între diferitele niveluri ale puterii, în vederea aplicării agendei comunitare şi pentru a răspunde provocărilor globale.

În acest contex și pentru a se racorda la tendințele progresului și dezvoltării:

Municipiul Călărași are nevoie de un proiect , de modernizarea servicii lor municipale și profesionalizarea administrației publice iar acest proiect să cuprindăă obligatoriu viziunea Smart-City.

Municipiul Călărași are nevoie de  înfăptuirea ploiticilor publice europene pentru conectarea la  valorile şi principiile europene să devină un oraş european.

Municipiul Călăraşi are nevoie de întărirea societăţii civile şi promovarea voluntariatului,mărirea transparenţei decizionale şi creşetrea partcipării cetăţenilor la  guvernarea locală.

Municipiul Călăraşi are nevoie de regenerare urbană şi un mediu prietenos pentru oameni.

Municipiul Călăraşi are nevoie un mediu prietenos pentru intreprinzătorii particulari şi afaceri.

Municipiul Călăraşi are nevoi de intreprinzărori şi oameni de afaceri pentru valorificarea resurselor şi a forţei de muncă şi penru creeare de locuri de muncă bine plătite.

Municipiul Călăraşi are nevoi departiciparea fiecărui cetățean  și corelativ respectul și recunoașterea eforturilor fiecărui cetățean.

Nelu Bălașa

Președinte

 Consiliul Local al Intreprinderilor Mici și Mijlocii

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână