Anunţuri/Comunicate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUZA VODĂ JUDEȚUL CĂLĂRAȘI A N U N T U L privind inchirierea pasunii , proprietate privata a comunei Cuza Voda, judetul Calarasi prin procedura de atribuire directa si / sau licitatie publica cu strigare

În baza Hotărârii ConsiliuliJi lo‹:al al comunei Cuza Vodă, județul Călărași nr. 7/ 26. 02. 2021, Primăria comunei Cuza V‹›da , judetul Calarasi, anunta inchirierea pentru o perioada de 7 ani a suprafetei de pasune de 152, ha , in sedinta publica de atribuire directa si/sau , dupa caz, iicitatie publica , cu strigai e .

Se pot inscrie la ședinta publica de etriibuire directa/ licitație publica , cu strigare , numai crescatorii de animale, persoane fizice si juridice , avand animale inscrise in RNE/ Registrul agricol, și care sunt membrii ai ‹:oIec:ti\ritatii locale ( domiciliu/ sediul in comuna Cuza Voda ).

Inscrierile / depunerea cererilot pentru a participa la procedura de atribuire directa , se face la sediul Primariei comune Cuza */oda , in perioada 15-19 .03.2021.

Sedinta publica pentru atribuirc’a diret:ta va avea loc in data de 26 . 03.2021, la orele 10,00, la sediul Primariei comuriei Cuza Voda , sat Ceacu , str. Calea Calarasi nr.24.

Suprafetele de pasune care nu ‹.e pc›t inchiria prin procedura atribuirii directe vor fi scoase la licitatie publica , cu strigare .

Cererile/ ofertele pentru participare I<o licitatia publica , cu strigare se pot depune in perioada 21-23 aprilie 2021.

Sedinta de licitatie publica va avea loc la o dată stabilită ulterior, în funcție de suprafețele rămase disponibile dup‹i ședința de atribuire directă , care va fi anunțată prin publicare, pe site-ul primăriei și la si•d ul Primariei comunei Cuza Voda , sat Ceacu , str.

Calea Calarasi nr.24.

Conditiile de inscriere , ca t si tax.ele de participare sunt prevazute in documentatia de atribuire ce poate fi pusa a di!›p‹7zitia persoanelor interesate la registratura Primariei comunei Cuza Voda , incepancl ciJ data de 15.03.2021 .

Informatii suplimentare Ia :

Tel : 0242 339 426

Email : primariacuzavoda‹alaras¿i /6gmail.com

Viorel Buzoianu

Viceprimarul comunei Cuza Vr d‹i,

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână