Anunţuri/Comunicate

Dan Motreanu: Obiectivele noului plan UE pentru dezvoltarea producției agricole ecologice

Planul UE pentru dezvoltarea producției agricole ecologice

Obiectivele noului plan sunt:

stimularea producției și consumului de produse ecologice;

atingere un procent de 25 % terenuri agricole utilizate pentru agricultura ecologică până în 2030;

dezvoltarea în mod semnificativ a acvaculturii ecologice.

Planul de acțiune este conceput pentru a oferi sectorului agriculturii ecologice, aflat deja în creștere, instrumentele adecvate pentru a atinge obiectivul de 25 %. El propune 23 de măsuri structurate în jurul a 3 axe:

Stimularea consumului

Se va realiza prin masuri precum: informarea și comunicarea cu privire la producția ecologică, promovarea consumului de produse ecologice, stimularea unei utilizări sporite a produselor ecologice în cantinele publice prin achiziții publice și sporirea gradului de distribuire a produselor ecologice în cadrul programului UE pentru școli. Sectorul privat poate juca un rol semnificativ, de exemplu prin recompensarea angajaților cu „bonuri bio” pe care le pot folosi pentru a achiziționa alimente ecologice.

Sporirea producției ecologice

În prezent, un procent de circa 1,8 % (7,5 miliarde EUR) din PAC este utilizat pentru sprijinirea agriculturii ecologice. Viitoarea PAC va include programe ecologice care vor fi susținute de un buget de 38-58 de miliarde EUR, pentru perioada 2023-2027, în funcție de rezultatul negocierilor privind PAC. Programele ecologice vor fi utilizate pentru a stimula agricultura ecologică.

Îmbunătățirea sustenabilității sectorului

Măsurile se vor axa pe îmbunătățirea bunăstării animalelor, pe asigurarea disponibilității semințelor ecologice, pe reducerea amprentei de carbon a sectorului și pe reducerea la minimum a utilizării materialelor plastice, a apei și a energiei. De asemenea, Comisia intenționează să sporească ponderea activităților de cercetare și inovare și să dedice cel puțin 30 % din bugetul aferent acțiunilor de cercetare și inovare din domeniul agriculturii, al silviculturii și al zonelor rurale pentru teme specifice sectorului agriculturii ecologice sau relevante pentru acesta.Pentru a sensibiliza publicul cu privire la producția ecologică, Comisia va organiza anual o „Zi a produselor ecologice” la nivelul UE, precum și premii în cadrul lanțului alimentar ecologic, care să recunoască excelența în toate etapele lanțului alimentar ecologic. Comisia va încuraja dezvoltarea rețelelor de turism ecologic prin intermediul „biodistrictelor” – zone în care fermierii, cetățenii, operatorii turistici, asociațiile și autoritățile publice colaborează în vederea gestionării sustenabile a resurselor locale, pe baza principiilor și practicilor ecologice.


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână