Uncategorized

Dan Motreanu:România, în topul statelor UE cu cei mai mulți tineri care nu au un loc de muncă sau nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională

În Iunie 2020, rata șomajului în rândul tinerilor era de 16,8 % în UE și de 19% în România (până la 30% în anumite regiuni ale țării) și se așteaptă în continuare o creștere semnificativă a acestei cifre, având în vedere că tinerii riscă să fie cei mai afectați de efectele socio-economice ale pandemiei COVID-19, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei din 2008.

  Pentru a veni în sprijinul tinerilor, Comisia Europeană a lansat Garanția pentru tineret cu scopul de a pune la dispoziția Statelor Membre finanțare pentru a oferi tuturor tinerilor acces la: locuri de muncă, cursuri de formare continuă, programe de ucenicie sau stagii, în termen de patru luni de la momentul în care devin șomeri sau își termină studiile. Peste 24 de milioane de tineri și-au găsit un loc de muncă datorită Garanției pentru tineret, în ultimii opt ani.

  Pentru perioada 2021-2027, Garanția a fost consolidată și va veni în sprijinul tuturor tinerilor sub 30 de ani, iar România are la dispoziție finanțare europeană prin următoarele instrumente:

5,775 miliarde euro, prin Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO), bani care pot fi folosiți infrastructura școlară, prevenirea abandonului școlar, integrarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului a economiei sociale;

3,663 miliarde euro, prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS), care se adresează in special copiilor și tinerilor din mediul rural, tinerilor romi și tinerilor cu dizabilități;

4,4 miliarde euro, prin Mecanismul de Redresare și Reziliența (PNRR), unde sunt prevăzute reforme în sectorul Educației și investiții pentru digitalizarea sistemului educațional. Din acești bani se vor finanța

  România Educată, Programul național de reducere a abandonului școlar, care prevede: dezvoltarea unei scheme de granturi pentru 1.600 de școli cu risc de abandon, acordarea de burse școlare și reforma învățământului rural, printr-o schemă de granturi pentru pilotarea a 3 consorții școlare rurale;

   Investiții în întărirea capacității serviciilor și instituțiilor publice pentru tineret și studenți, susținerea sectorul neguvernamental de și pentru tineret, și crearea unui centru național de resurse pentru sport și promovarea sporturilor și principiilor olimpice;

România va putea de asemenea accesa finanțare pentru politicile dedicate tinerilor si prin Programul Erasmus +, Fondul pentru o tranziție justa (FJT), inițiativa REACT-EU, Fondul InvestEU si prin programul de cercetare și inovare Orizont Europa.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână