Business/Economie

„Lectura începe cu A,B,C” şi în biblioteca şcolară din era digitală!

Funcţionarea bibliotecii şcolare în era digitală presupune adaptarea acesteia la noile cerinţe. Scopul bibliotecii este acela de a valorifica şi transmite informaţia, de a oferi utilizatorilor datele solicitate în timpul cel mai scurt. Nevoia de obţinere rapidă a informaţiilor obligă bibliotecile şcolare să-şi informatizeze baza de date, să reuşească să ofere rapid răspunsuri la întrebări legate de subiectele tratate de orice carte din fondul bibliotecii. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare presupune să luăm în calcul mai multe aspecte: privind politica de constituire a colecţiilor, o politică de achiziţii a resurselor infodocumentare în vederea dezvoltării colecţiilor, completării şi actualizării fondului documentar în raport cu nevoile de informare şi formare ale utilizatorilor, o politică de gestionare, organizare şi punere la dispoziţie a informaţiei şi a fondului documentar, de asigurare a accesului liber la informaţie, o politică de formare în domeniul infodocumentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi al parteneriatelor.1 Dacă în ceea ce priveşte organizarea spaţiului de depozitare a documentelor şi a spaţiului de afişaj, lucrurile nu prezintă schimbări majore, nu putem spune acelaşi lucru despre modul de realizarea a achiziţiilor, de organizare a cataloagelor de bibliotecă, a lucrului cu utilizatorii (elevi, cadre didactice), a promovării activităţilor de bibliotecă.

A devenit imperios necesară organizarea cataloagelor de bibliotecă în sistem informatizat. Utilizatorii sunt „bombardaţi” cu informaţii provenind prin diverse canale foarte rapide. Lipsa cataloagelor de bibliotecă precum şi folosirea în continuare a sistemului tradiţional de cataloage cu fişe de catalog tipărite şi ordonate în sertare este un pericol pentru biblioteca şcolară. Aceste practici descurajează şi îndepărtează utilizatorii. În era digitală, informatizarea bibliotecii şcolare şi constituirea bazei de date în sistem informatizat vine in sprijinul elevilor obligaţi să-şi dezvolte competenţe infodocumentare şi să-şi formeze o cultură informaţională care să contribuie la reuşita lor şcolară. Acest lucru se poate realiza prin implicarea bibliotecarului şcolar în aplicarea unui plan de formare a elevului, în special a competenţei de „a învăţa să înveţe”. Planul presupune realizarea de activităţi metodice şi culturale în urma cărora elevii vor explora şi utiliza documente şi echipamente din dotarea bibliotecii şcolare, vor lucra în echipă, îşi vor forma competenţe de comunicare. Aceştia vor fi antrenaţi în exploatarea directă a resurselor infodocumentare (cărţi, CD-uri, DVD-uri) în operaţiuni de căutare, selectare, analizare, sintetizare, investigare, argumentare şi prezentare a rezultatului subiectului cercetat. Modul şi gradul de implicare a bibliotecii şcolare în formarea elevilor vor fi cuprinse în Planul de activitate al şcolii. Bibliotecarul şcolar îşi poate forma utilizatorii prin intermediul animaţiilor culturale (animaţii-lectură, cluburi, ateliere de creaţie etc.) ţinând cont de nivelul de vârstă al utilizatorilor. Astfel, pentru preşcolari şi şcolari mici va organiza activităţi în care să-i apropie pe aceştia de obiectul şi spaţiul de lectură, respectiv cartea şi biblioteca. Vor descoperi drumul cărţii până să ajungă în mâinile cititorilor, vor descoperi locurile din care informaţia poate fi obţinută: biblioteci, centre de informare, muzee, librării. Pentru elevii de gimnaziu şi liceu bibliotecarul va organiza activităţi în urma cărora aceştia vor reuşi să se orienteze singuri în bibliotecă, să cunoască principiile de clasare şi aranjare a documentelor, cât şi elementele de sprijin în orientare (sistemul de afişaj, signalectica, serviciile de informare). Toate acţiunile derulate în parteneriat biblioteca şcolară – alte instituţii, vor conduce la dezvoltarea unor cunoştinţe şi deprinderi care vor contribui la reuşita elevilor, la o bună orientare şcolară şi profesională, la integrarea lor socială.

Biblioteca C.C.D. Neamţ, prin planul managerial anual, antrenează biblioteci şcolare din judeţ în realizarea de activităţi metodice ştiinţifice şi culturale, pornind de la realităţile şi specificul fiecărei biblioteci implicate (mediul din care provin utilizatorii, gradul de uzură al documentelor existente, tipul de cataloage). Ţinând cont de acestea, biblioteca C.C.D. Neamţ s-a implicat în campania iniţiată de Fundaţia „Mereu aproape” şi este beneficiarul programului de granturi de carte BOOKS FOR YOUTH II prin proiectul „Lectura începe cu A,B,C”.

Acesta îşi propune să atragă elevii către lectură, să le dezvolte gustul estetic, să stimuleze creativitatea şi lucrul în echipă prin activităţi cultural b- metodice desfăşurate în biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare. Principalele activităţi propuse vizează promovarea scriitorilor clasici români prin realizarea animaţiilor de lectură grupate cu următoarele teme, respectând un calendar cultural: Drumul cărţii, Sărbătoriţii lunii, Cartea preferata, Am citit şi vă recomandăm!

În urma derulării activităţilor vor rezulta diverse produse ale muncii elevilor: referate, proiecte, afişe, pliante, bibliografii, prezentări power point, fişe, articole, fotografii, scrisori, dosare tematice, biografii, expoziţii, producţii multimedia, site-uri web. Acestea vor trebui permanent promovate astfel încât utilizatorii vor fi stimulaţi să participe în continuare la activităţi asemănătoare. Modul de promovare va fi unul modern, atractiv, bazat pe utilizarea noilor tehnologii. Se vor realiza afişe, se va folosi site-ul instituţiei, (în cazul de faţă www.ccdneamt.ro), se vor scrie articole în reviste cu apariţie on line şi articole la ziarele locale în care vor fi prezentate activităţile ce au fost derulate cu sprijinul bibliotecii şcolare şi al elevilor.

A ţine pasul cu noile tehnologii înseamnă a depăşi criza ce ameninţă bibliotecile şcolare neinformatizate. Apare un efect în lanţ: bibliotecar neinstruit în utilizarea unui soft de bibliotecă duce la lipsa cataloagelor de bibliotecă în sistem informatizat care mai departe înseamnă bariere în descoperirea unor informaţii, a unor subiecte cheie solicitate de utilizatori. Efectul este îndepărtarea utilizatorilor de bibliotecă şi reorientarea către Internet unde vor obţine cu mai mare uşurinţă informaţia. Rolul nostru este de a atrage atenţia asupra pericolului folosirii informaţiilor eronate ce pot circula pe diverse site-uri. Documentele din bibliotecile şcolare oferă informaţii pertinente, verificabile. Şi cum informaţia este o marfă scumpă… singura resursă care se regenerează prin utilizare, pentru că este singura direct dependentă de structura creativă a creierului uman merită efortul informatizării bibliotecilor şcolare.

Ana MACOVEI, Bibliotecar la Casa Corpului Didactic Neamţ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai cautate

To Top
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână